(PILNE) PiS nie dogadał się z PSL-em czyli Ziobro kapituluje lub odchodzi jeszcze dziś z rządu.Przed chwilą do Sejmu wpłynął projekt ustawy w sprawie KPO

PiS kapituluje przed Brukselą. Onet zdobył sensacyjne dokumenty dotyczące KPO

Zdobyliśmy dokumenty opisujące przygotowywany kompromis PiS z Brukselą w sprawie wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To dokumenty sensacyjne — bo pokazują, że PiS idzie na fundamentalne ustępstwa w sprawie sądów po to, aby dostać miliardy euro. Pierwszy projekt ustawy, który realizuje ten kompromis, w nocy wpłynął do Sejmu.

W ciągu ostatniego roku kompromis z Brukselą w sprawie wypłaty pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy ogłaszany był już kilka razy — i jak dotąd nic z tego nie wyszło. Jednak dokumenty, które zdobyła Gazeta Stonoga i rozmowy w obozie władzy, które przeprowadziliśmy w ostatnich godzinach, wskazują na to, że tak blisko porozumienia nie było jeszcze nigdy.

rzeba powiedzieć jasno — to porozumienie to kapitulacja PiS, które zamierza się wycofać z większości kluczowych zmian w sądownictwie, wprowadzonych po przejęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę.

Z dokumentów, do których dotarła Gazeta Stonoga, wynika, że obóz władzy — by zyskać środki z KPO — gotowy jest poświęcić nie tylko tzw. reformy Zbigniewa Ziobry. Jest też gotów przyznać, że jest kłopot prawny z sędziami powołanymi przez Andrzeja Dudę, którzy zostali wskazani przez politycznie kontrolowaną Krajową Radę Sądownictwa (tzw. neo-KRS) — do tej pory wedle doktryny PiS podpis prezydenta gwarantował legalność tej operacji.

Dyscyplinarki sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego. “Daje największe szanse na wyciszenie sporów z UE”

Dokumenty, które opisują kompromis między Brukselą oraz PiS, zawierają dziewięć punktów — wszystkie potwierdziliśmy wśród naszych informatorów, zbliżonych do Kancelarii Premiera oraz centrali PiS.

Punkt pierwszy mówi o tym, iż sprawy dyscyplinarne sędziów miałyby być przeniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Byłaby to już kolejna zmiana w tym zakresie w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Latem parlament zlikwidował Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, którą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za nielegalną.

Na jej gruzach powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej, jednak ona również budziła kontrowersje. W sierpniu Kolegium Sądu Najwyższego — pod przewodnictwem I Prezes SN Małgorzaty Manowskiej, byłej współpracowniczki Zbigniewa Ziobro — w tzw. sądolotku wylosowało 33 kandydatów do nowej izby. Spośród nich prezydent wybrał 11 osób.

Problem w tym, że wśród tej jedenastki jest sześciu tzw. neosędziów, czyli nominatów nowej, politycznie powołanej KRS, którzy — zgodnie z wyrokami europejskich trybunałów — nie spełniają warunków bycia sędzią bezstronnym i niezależnym od polityków.

I nie zmienia tego fakt, iż przewodniczącym izby z wyboru Andrzeja Dudy został Wiesław Kozielewicz, który należy do grona tzw. starych sędziów Sądu Najwyższego.

Rządzący uznali, że przeniesienie tych spraw do NSA pozwoli na wyciszenie sporów z Brukselą dotyczących dyscyplinarek, bo ten sąd do tej pory dystansował się od sporów politycznych i nie ma wyroków TSUE lub Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podważających niezależność zasiadających w nim sędziów.

Pozostaje oczywiście pytanie o konstytucyjność tej ewentualnej zmiany, bo ustawa zasadnicza nie przewiduje dla NSA uprawnień w zakresie sędziowskich dyscyplinarek. PiS wybrał ten sąd dlatego, że jest jedynym, wobec którego unijne instytucje nie zgłaszały wątpliwości.

PiS zdejmuje kaganiec. Będzie można badać niezależność sędziów wybranych przez neo-KRS

Kwestia powołań sędziów za czasów PiS z udziałem neo-KRS — gdzie dominują politycy obozu władzy i lojalni wobec nich prawnicy — to esencja kompromisu z Brukselą. Nie dotyczy tylko spraw dyscyplinarnych przed Sądem Najwyższym.

Sprawa jest znacznie poważniejsza, bo takich sędziów — których europejskie instytucje za sędziów nie uznają — jest w tej chwili już około 2 tys. Co z nimi? Wedle dokumentów, które posiadamy, PiS jest gotowe zgodzić się, aby zostali poddani tzw. testowi niezależności, czyli badaniu, czy są niezależni, bezstronni i powołani na podstawie ustawy.

Czy też przeciwnie — droga ich awansów w dużej mierze zależała i zależy od polityków. Zasady opisujące test niezależności stanowią zasadniczą część posiadanych przez nas dokumentów.

Do tej pory obóz władzy nie chciał słyszeć o tym, żeby sędziowie byli poddawani testowi niezależności tylko dlatego, że zostali wybrani przez neo-KRS. Teraz tak właśnie ma wyglądać kompromis: sędziowie powołani przed przejęciem władzy przez PiS będą mogli składać wnioski o zbadanie niezależności sędziów wybranych z udziałem neo-KRS.

“Złożenie wniosku o test musi znaleźć poparcie większości składu [sędziowskiego], test nie może być zainicjowany przez pojedynczego sędziego, co ogranicza możliwość jego nadużywania przez upolitycznionych sędziów w celu destabilizacji systemu” — w tym cytacie “upolitycznionymi sędziami” są krytycy działań PiS w wymiarze sprawiedliwości.

Kwestia testów niezależności wiosną budziła opór Solidarnej Polski, która nie zgadzała się na proponowane przez prezydenta rozwiązania w ustawie o Sądzie Najwyższym. Andrzej Duda chciał, by test mógł dotyczyć również wyroków, które już zapadły. W ostatniej chwili PiS z tego się wycofał, a ziobryści poparli ustawę, przekonując, że dostali to, co chcieli.

Nie wiadomo, jak teraz zachowają się w tej sprawie posłowie Solidarnej Polski. W rozmowie ze mną jeden z polityków tej partii przekonywał, że za wcześnie na komentarze. Zauważył jednocześnie, iż zmiany te radykalnie rozszerzają procedurę testowania sędziów.

Znacząco ograniczone zostanie stosowanie tzw. ustawy kagańcowej, wymierzonej w sędziów krytycznych wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości. Jej inicjatorowi Zbigniewowi Ziobrze chodziło o to, aby tacy sędziowie nie mogli w swych orzeczeniach kwestionować statusu innych sędziów — tych wybranych przez neo-KRS.

Te kary zostaną teraz oczywiście zniesione. Jak czytamy, chodzi o zapisanie wprost, że treść orzeczenia sądowego nie może stanowić przewinienia dyscyplinarnego. To dodatkowe potwierdzenie treści obowiązujących przepisów w sposób oczekiwany przez Komisję Europejską.

Stosowanie ustawy kagańcowej w Polsce zawiesił TSUE decyzją z 14 lipca 2021 r., jednak polski rząd tego zabezpieczenia do tej pory nie uznawał. Efekt tego ignorowania — od 3 listopada 2021 r. płacimy po 1 mln euro dziennie kary. Na dziś kara wynosi blisko 2 mld zł.

Ziobro się nie zgodzi. PSL wejdzie do gry?

W nocy z wtorku na środę w Sejmie znalazł się projekt ustawy, który opisuje zarówno przekazanie spraw dyscyplinarnych do NSA, jak i stosowanie testu niezależności wobec sędziów powołanych za rządów PiS.

Tak daleko idące zmiany — i ekspresowe tempo wprowadzenia ich do Sejmu — pokazują, jak bardzo PiS jest zdesperowane, aby wydobyć z Brukseli pieniądze z KPO. To dowód na to, że sytuacja budżetu jest bardzo trudna — co w nieoficjalnych rozmowach potwierdzają politycy PiS. Tymczasem KPO to spory finansowy zastrzyk — 158,5 mld zł, w tym 106,9 mld zł w postaci dotacji i 51,6 mld zł w formie preferencyjnych pożyczek.

Szkopuł w tym, że trudno sobie wyobrazić, że na takie zmiany zgodzi się Zbigniew Ziobro i posłowie jego partii — jak ustaliliśmy, nie mieli pojęcia o szykowanych przez PiS zmianach. A bez Solidarnej Polski, PiS nie ma większości w Sejmie. Stąd — według naszych informacji — kontakty między PiS a opozycją.

Jak słyszymy, najbardziej skłonne do poparcia zmian jest PSL. Już raz — gdy w 2021 r. Sejm wydawał zgodę na stworzenie KPO — ziobryści byli przeciw. Wtedy zarówno PSL, jak i Lewica wsparły PiS.

Jak twierdzą nasi rozmówcy, prezydent nie będzie się sprzeciwiał takim rewolucyjnym zmianom, mimo że część z nich uderza w jego działania z przeszłości — takie jak powoływanie sędziów wskazanych przez upolitycznioną KRS.

Według naszych informatorów Andrzej Duda dał zielone światło dla zmian. To on napisał poprzednią ustawę, która miała być kompromisem z Brukselą — tyle, że została ona zmieniona przez PiS i Ziobrę tak bardzo, że Komisja Europejska wycofała się z porozumienia.